Artiklen her på siden er skrevet i januar 2015. Under artiklen findes tilhørende fotografier. Man kan finde flere erindringer fra Skovvejskvarteret på siden Erindringer fra Skovvejen.

Gartneriet Sollund

Gartneriet Sollund ca. 1905. Udsnit af foto fra Århus Bymuseum.

Gartneriet Sollund

– med fotografier og baggrundsoplysninger fra Jakob Hoffmann
Af CARSTEN R. NIELSEN

På Skovvejen 19 i Aarhus, lige før byggeforeningshusene, lå i begyndelsen af 1900-tallet gartneriet 'Sollund'. Dengang var adressen Skovvejen 53 (husnumrene på Skovvejen blev ændret i 1934), og der var kun et enkelt hus ud til Skovvejen. Huset var opført i begyndelsen af 1880'erne, lå på en stor L-formet grund, der strakte sig hen til Knudrisbakken (hvor kirkegården ligger), og var ejet af lærer P. Ingerslev frem til ca. 1902. Huset og grunden blev her købt af handelsgartner Søren Sørensen (født 1863 i Vejlby Krat), der indretter gartneriet 'Sollund' og bygger en villa bag huset samme år, i 1902. Villaen blev bygget allerbagerst på grunden, tæt på Knudrisbakken, og findes endnu i dag som Skovvejen 19 D (opdelt i tre lejligheder). Mellem huset på Skovvejen og villaen ved Knudrisbakken lå så gartneriet med bede, drivhuse, mistbænke m.v.

Søren Sørensen havde tidligere boet i et hus et par numre længere oppe ad vejen, i Skovvejen 57, ét af de dengang nyopførte byggeforeningshuse (i dag nr. 23, hvor 'Cirkuskroen' er), som han sandsynligvis har købt straks efter opførelsen. Byggeforeningshusene blev opført fra 1887 til 1893, og Søren Sørensen og hans familie ses på adressen i folketællingen 1890. Efter opførelsen af villaen ved gartneriet i 1902 ("villaen i haven", som det hedder i Aarhus Vejviser), flytter Søren Sørensen og hans familie ind her, men han ejer dog stadig Skovvejen 57 indtil året efter, hvor han sælger til en gæstgiver P. Heiberg. Siden da, altså ca. 1903, har der været café og værtshus på adressen (hele denne historie kan læses her: Cirkuskroen).

Søren Sørensens gartneri 'Sollund' på Skovvejen 53 fortsætter indtil 1911, hvor han sælger det og den tilhørende grund. I Aarhus Stiftstidende kan man i marts 1911 læse:

"Gartneriet 'Sollund', Skovvejen 53. Idet jeg takker mine mange Kunder for den Tillid og Velvillie, som er vist mig i den Række Aar, som jeg har drevet min Forretning, meddeles det herved, at jeg fra 1. April overdrager samme til en Søn af Maler Herman Poulsen her i Byen og at jeg for fremtiden udelukkende driver Anlægsgartneri med Bopæl fra April Flyttedag Tordenskjoldsgade Nr. 1 telefon 870. Ærbødigst S. Sørensen."

Senere samme år, i 1911, nedrives huset ud til Skovvejen, og malermester Herman Poulsen påbegynder opførelsen af de to etageejendomme, der i dag har nr. 19 A og 19 B – og nogle få år senere ejendommen 19 C – på grunden mellem Skovvejen og Knudrisbakken. Det nye byggeri får navnet 'Solgaarden' efter navnet på gartneriet, og der hang i mange år et skilt med navnet 'Solgaarden' over porten på nr. 19 A.

Fra "villaen i haven" fortsættes gartnerivirksomheden under en ny ejer – gartner Kjærbæk – i et års tid eller to, inden gartneriet endeligt lukker. Det er sandsynligvis Kjærbæk, der ca. 1911-12 får lavet en gavlreklame på sydmuren af den dengang nyopførte etageejendom Skovvejen 53 B (i dag Skovvejen 19 B) med teksten "Handelsgartneriet Sollund". Denne reklame kan stadig ses på muren den dag i dag. Om det var Søren Sørensen, der fandt på navnet 'Sollund' til gartneriet, eller om lærer Ingerslevs hus havde dette navn allerede, da Søren Sørensen erhverver huset og grunden i 1902, er uvist, men et passende navn til et gartneri var det i hvert fald.

Søren Sørensen bor resten af sit liv på Trøjborg. Han dør i 1927 og bliver begravet på Nordre Kirkegård.

Billederne her på siden er venligst stillet til rådighed af Jakob Hoffmann, der også har bidraget med baggrundsoplysninger til artiklen. Jakob Hoffmanns mormor var Petra Vinther Sørensen (født 1892), der var datter af handelsgartner Søren Sørensen.

De to første fotografier er i privat eje (fotografen ukendt). Farvebillederne af Skovvejen 19 er taget af Jakob Hoffmanns bror, Daniel Hoffmann, og billedet af gavlreklamen af Carsten R. Nielsen.

Gartneriet Sollund

Huset Skovvejen 53 opført i begyndelsen af 1880'erne og først ejet af lærer P. Ingerslev. Overtaget af gartner Søren Sørensen ca. 1902 og nedrevet 1911. Her ligger i dag etageejendommen Skovvejen 19 A. Til højre på billedet kan man se lidt af det første i rækken af byggeforeningshuse (i dag Skovvejen 21). Bemærk pløret på Skovvejen. Billedet er sandsynligvis fra 1902, da gartneriet åbnede.

Gartneriet Sollund

Villaen opført 1902 bagerst i haven tæt på Knudrisbakken (i dag: Skovvejen 19 D). Søren Sørensen ses til venstre i billedet i hvid jakke. Bag huset kan man se stakittet ved stien, der dengang gik fra Østbanetorvet neden for Knudrisbakken og videre op til Trøjborgvej. Billedet er fra ca. 1908.

Gartneriet Sollund

Udsnit af matrikelkort fra 1901 med grunden matrikel 1118e, hvor gartneriet 'Sollund' kommer til at ligge året efter. Endnu ligger der kun lærer Ingerslevs hus på matriklen. Bygningerne på nabogrunden (ind mod Studestalden) nedrives 1954-55.

Gartneriet Sollund

Skovvejen 19 A fotograferet 2014. Ejendommene 19 A og B blev opført 1911 og oprindeligt kaldt 'Solgaarden', men navnet synes siden at være gået i glemmebogen.

Gartneriet Sollund

Kig ind gennem porten fra Skovvejen 19 A til Skovvejen 19 B og med Skovvejen 19 D i baggrunden.

Gartneriet Sollund

Skovvejen 19 D og 19 E. Sidstnævnte var oprindeligt et værksted i én etage (Chr. Bramsens Metalstøberi, opført ca. 1925), der i 1932 blev udvidet med en ekstra etage.

Gartneriet Sollund

Sydmuren på Skovvejen 19 B (mod parkeringspladsen bag supermarkedet) fotograferet januar 2015. Mere end hundrede år efter gartneriets ophør reklameres der stadig for "Handelsgartneriet Sollund".

Om websitet – Læs her, hvis du ønsker at bruge eller linke til materiale på websitet.