Del 11 af 13: Huse på Skovvejen (55-129)

Her fortsætter listen med de ulige numre på Skovvejen: byggeår, husnummeret før 1934, diverse fakta m.m. Se beskrivelsen på listens første side: Huse på Skovvejen (1-53).

Hvor intet andet er angivet, er fotografierne taget 2007 af John B. Jensen.

Ulige numre (nord for Sandgravvej)

Skovvejen

Skovvejen 55 (Sandgravvej 2)
Matr. 1113.
Opført 1928-29, tegnet af arkitekt Charles K. Gjerrild.
'Berg Radio' havde til huse i stuen på hjørnet (og et stykke hen ad Sandgravvej i kælderen) ca. 1942-44. Walther Berg lavede også grammofonplader (man kunne komme ind fra gaden og få lavet en plade) og indspillede omkring 1942-43 en plade med Carlo Filtenborgs sekstet. 'Berg Radio' flyttede i 1944 fra Skovvejen til Guldsmedegade 40.
Før 1934: Skovvejen 91 (matr. 1113).
Før 1929: Skovvejen 89/Sandgravvej 2 (matr. 1114) og Skovvejen 91 (matr. 1113), begge nedrevet. Se fotografier af bygningerne på siden Sandgravvej.

Skovvejen

Skovvejen 57
Matr. 1111 (matr. 1421 ab).
Opført 1901 for tømrermester Mads Rasmussen.
Slagterforretning i stueetagen (nr. 95) omtalt hos Rathlou, 'Aarhus – Historisk-topografisk beskrivelse med biografier' 1923: "Ejeren, Slagtermester Jens Peter Jensen, er født i Hammer 1893 og overtog Forretningen her 1919."
Før 1934: Skovvejen 93-95.

Skovvejen

Skovvejen 59
Matr. 1110 (matr. 1421 aa).
Opført 1898 for arbejdsmand S.P. Petersen.
Indtil engang i 1960'erne var der forretning i stueetagen. Først en viktualiehandel og delikatesseforretning under skiftende ejere. Fra ca. 1925 var der mejeriudsalg (i 1940'erne og 50'erne 'Jydsk Mælkekompagnis Udsalg' og til sidst fra mejeriet 'Enigheden'). Dette lukkede sandsynligvis engang først i 1960'erne, hvorefter stueetagen blev indrettet til beboelse.
Før 1934: Skovvejen 97.
Et foto af huset fra ca. 1910 med delikatesseforretningen i stueetagen (dengang ejet af Emma Buch) kan ses her: Skovvejen 59. Fotografiet er venligst stillet til rådighed af Mogens Fabritius (ukendt fotograf).

Skovvejen

Skovvejen 59 B
Matr. 1110 (matr. 1421 aa).
Før 1934: Skovvejen 97 B.

Skovvejen

Skovvejen 61
Matr. 1109 (matr. 1421 ø).
Opført 1869 (én etage) af købmand C.M. Scmidt. Senere forhøjet til to etager. Kvist påsat i 1978.
Før 1934: Skovvejen 99.

Skovvejen

Skovvejen 63
Matr. 1108 (matr. 1421 æ).
Opført 1875 for murer Jens Petersen.
Før 1934: Skovvejen 101.

Skovvejen

Skovvejen 63 B
Matr. 1108 (matr. 1421 æ).
Opført 1880.
Før 1934: Skovvejen 101 B.

Skovvejen

Skovvejen 65
Matr. 1422 (matr. 1421 z).
Opført 1876 af detailhandler Frederiksen. Altankvist påsat i 1975.
Fotograf Robert Skabelund (1873-1920) havde atelier og boede her fra 1911 til sin død i 1920 (nummeret var dengang 103). Enken Mathilde Skabelund og senere sønnen E.C. Skabelund videreførte forretningen på adressen indtil ca. 1967.
Før 1934: Skovvejen 103.

Skovvejen

Skovvejen 67
Matr. 1423.
Opført 1876 af detailhandler Frederiksen.
Før 1934: Skovvejen 105 (matr. 1421 y).

Skovvejen

Skovvejen 69
Matr. 1424 (matr. 1421 x).
Opført 1876 af tømrer J. Andersen.
Før 1934: Skovvejen 107.
I en artikel her på websitet fortæller Ole Hermann om Skovvejen 69 og 69 B i perioden 1957-1973.
(Foto 2008 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen

Skovvejen 69 B
Matr. 1424 (matr. 1421 x).
Opført 1907 af malermester Hilmer og tegnet af S.L. Thorsen.
Før 1934: Skovvejen 107 B.
(Foto 2008 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen

Skovvejen 71
Matr. nr. 1425 (matr. 1421 v).
Opført 1876 af tømrer S. Andersen.
Fra ca. 1895 og til i hvert fald 1960 var der bageriudsalg fra stueetagen (i 1960 med navnet 'Kageboden').
Fra ca. 1918 ejet af pensioneret lokomotivfører Syvert Berg (1863-1919), og fra 1919 til 1942 af enken, Emilie Berg (født Hansine Caroline Emilie Hansen 17. apr. 1861, død 1942), der boede på 2. sal (var flyttet til Aarhus 1907).
Walther Ivan Angelo Berg (født 1. okt. 1914 i København) – Syvert og Emilie Bergs plejesøn (de havde også datteren Emilie Jensine Berg, 1889-1966, gift 1937 med idrætsmanden og forfatteren Jørgen Peter Müller, 1866-1938, hvis urne er nedsat på Nordre Kirkegård) – havde sit første radioserviceværksted på 1. sal ca. 1938-1942. Han flyttede derefter til Skovvejen 55.
Før 1934: Skovvejen 109.

Skovvejen

Skovvejen 73
Matr. nr. 1426 (matr. 1421 u).
Opført 1876 af tømrer S. Petersen.
Før 1934: Skovvejen 111.

Skovvejen

Skovvejen 75
Matr. nr. 1427.
Opført 1876. Kvist påsat i 1980.
Før 1934: Skovvejen 113.

Skovvejen

Skovvejen 77
Matr. 1428 (matr. 1421 t).
Opført 1876 af murer H. Hansen og arbejdsmand R. Thomsen.
Før 1934: Skovvejen 115.

Skovvejen

Skovvejen 79
Matr. nr. 1429 (matr. 1421 s).
Opført 1876 af arbejdsmand J. Jørgensen.
Før 1934: Skovvejen 117.

Skovvejen

Skovvejen 81
Matr. nr. 1430 (matr. 1421 r).
Opført 1876 af kommis Niels Svenningsen.
Før 1934: Skovvejen 119.

Skovvejen

Skovvejen 83
Matr. nr. 1431.
Opført 1876 af arbejdsmand Jens Peter Andersen Hald.
Før 1934: Skovvejen 121.

Skovvejen

Skovvejen 85
Matr. 1432.
Opført 1884 af murerne A. og C. Pedersen. Mansardetage påsat 1927.
Før 1934: Skovvejen 123.

Skovvejen

Skovvejen 85 B
Matr. 1432.
Opført 1898.
E. Wikkes Guldsmedeværksted i 1933.
Før 1934: Skovvejen 123.

Skovvejen

Skovvejen 87
Matr. nr. 1433.
Opført 1884 af murerne A. og C. Pedersen.
Før 1934: Skovvejen 125.

Skovvejen

Skovvejen 89
Matr. nr. 1434.
Opført 1885 af murer Chr. Christensen. Kvist påsat i 1978.
Før 1934: Skovvejen 127.

Skovvejen

Skovvejen 91
Matr. nr. 1435.
Opført 1886 af handelsmand S. Sørensen.
Før 1934: Skovvejen 129.
(Foto 1952 af Hammerschmidt A/S)

Skovvejen

Skovvejen 93
Matr. nr. 1436.
Opført 1886 af murer J.C. Poulsen.
Før 1934: Skovvejen 131.

Skovvejen

Skovvejen 95
Matr. nr. 1437.
Opført 1891 af L. Andersen.
Før 1934: Skovvejen 131 A.

Skovvejen

Skovvejen 97
Matr. nr. 1438.
Opført 1891 af J.T. Petersen
Før 1934: Skovvejen 131 B.

Skovvejen

Skovvejen 99
Matr. nr. 1439 (matr. 1421 q).
Opført 1897 af S.S. Petersen.
Før 1934: Skovvejen 131 C.

Skovvejen

Skovvejen 101
Matr. nr. 1440 (matr. 1421 p).
Opført 1897 af maler Chr. Bech og tegnet af G. Nielsen.
Før 1934: Skovvejen 131 D.

Skovvejen

Skovvejen 103
Matr. nr. 1441 (matr. 1421 o).
Opført 1897 af købmand Kristensen.
I et par år omkring 1935 var der udsalg af kaminer og kakkelovne i stueetagen: firmaet 'Ideal-Kaminovnen' ved H.A. Jensen. Brevpapir med veksel kan ses her: Ideal-Kaminovnen (venligst scannet og stillet til rådighed af Mogens Fabritius).
Cirka 1937-38 flyttede en pelsforretning, 'City Pelsreparation' ved Jenny Skov ind. Den lå der indtil 1965.
Derefter (1965) blev der indrettet cafeteria, 'Tarena Cafeteria' og en ny butiksfacade udført.
Cafeteriaet bliver senere til grillbar og pizzaria under skiftende navne, bl.a. 'Chicken & Burger' (1990'erne), 'Skovvejens Grillhouse & Pizza' (ca. 2005) og 'Big Bite Burger'. Lukket 2014 og omdannet til beboelse.
Før 1934: Skovvejen 131 E.

Skovvejen

Skovvejen 105 A + B
Matr. nr. 1442 (matr. 1421 n).
Opført 2001. Tidligere bygning nedrevet ca. 1975. Grunden var ubebygget fra ca. 1975 til 2001.
Før 1934: Skovvejen 133 A.

Skovvejen

Skovvejen 107
Matr. nr. 1443 (matr. 1421 m).
Opført 1892 af maler N.J. Christensen.
Før 1934: Skovvejen 133.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen

Skovvejen 109
Matr. nr. 1444.
Opført 1887 af af tømrer P. Nielsen
Før 1934: Skovvejen 135.

Skovvejen

Skovvejen 111
Matr. nr. 1445 (matr. 1421 l).
Opført 1887 af murer Hans Hansen.
Før 1934: Skovvejen 137

Skovvejen

Skovvejen 113
Matr. nr. 1446 (matr. 1421 k).
Opført 1887 af murer A. Pedersen. Vinduesfag på 1. etage etableret i 1947.
Før 1934: Skovvejen 139.

Skovvejen

Skovvejen 115
Matr. nr. 1447 (matr. 1421 i).
Opført 1887 af murer A. Pedersen. Bislag påsat 1914.
Før 1934: Skovvejen 141.

Skovvejen

Skovvejen 117
Matr. nr. 1448 (matr. 1421 h).
Opført 1887 for musiker Jørgensen af murer Rasmussen.
Før 1934: Skovvejen 143.

Skovvejen

Skovvejen 119
Matr. nr. 1449 (matr. 1421 g).
Opført 1886 af overportør Christensen.
Før 1934: Skovvejen 145.

Skovvejen

Skovvejen 121
Matr. nr. 1450 (matr. 1421 f).
Opført 1886 af tømrer J. Andersen.
Før 1934: Skovvejen 147.

Skovvejen

Skovvejen 123
Matr. nr. 1451 (matr. 1421 e).
Opført 1886 af arbejdsmand N. Rasmussen.
Før 1934: Skovvejen 149.

Skovvejen

Skovvejen 125
Matr. nr. 1452 (matr. 1421 d).
Oprindelig byggesag er gået tabt.
Er nok opført ca. 1855-65 (BBR-registet siger 1858).
Før 1934: Skovvejen 151.
Nedrevet oktober 2015.
Et foto af huset ca. 1930 kan ses her: Skovvejen 125. Billedet er venligst stillet til rådighed af Ellen Margrethe Enevold Rasmussen, hvis svigerforældre boede i huset fra begyndelsen af 1920'erne og ca. 10 år frem.

Skovvejen

Skovvejen 127
Matr. nr. 1453 (matr. 1421 c).
Oprindelig byggesag er gået tabt.
Er nok opført ca. 1855-65 (BBR-registet siger 1860).
Før 1934: Skovvejen 153.
Et foto af huset ca. 1930 kan ses på siden her: Arbejderboliger.

Skovvejen

Skovvejen 129
Matr. nr. 1454a (matr. 1421 b).
Oprindelig byggesag er gået tabt.
Er nok opført ca. 1855-65 (BBR-registet siger så tidligt som 1852).
Facade ændret i 1960.
Før 1934: Skovvejen 155.
Et foto af huset ca. 1930 kan ses på siden her: Arbejderboliger.

Om websitet – Læs her, hvis du ønsker at bruge eller linke til materiale på websitet.